Seznam dětských skupin formou příměstských táborů

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno bude od 19. 10. 2020 zajišťovat v prostorách VIDA! science centra nezbytnou péči o děti od 3 do 10 let klíčových zaměstnanců (bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníků ozbrojených sil, zaměstnanců v sociálních službách, sociálních pracovníků a dalších) dle Rozhodnutí Odboru školství JMK. Pokud jste zaměstnanci jakékoliv klíčové instituce, stačí tuto skutečnost uvést do přihlášky.

Mimořádný příměstský tábor (19. 10. - 27. 11. 2020)

  • Termín akce: 19. 10. 2020 - 27. 11. 2020
  • Kdy běží registrace: 15. 10. 2020 - 27. 11. 2020
  • Určeno pro třídy: MŠ - 9. tř. ZŠ / Kvarta