Informace o projektech

Moravian Science Centre Brno a VIDA! školám

Projekty, do kterých je VIDA! science centrum zapojeno:

 

Projekt Moravian Science Centre Brno

Číslo projektu: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

Termín realizace projektu: 1. 1. 2012 – 30. 11. 2014

Celková výše dotace: 571 979 187 Kč (486 182 308,95 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 85 796 878,05 Kč ze Státního rozpočtu)

Prioritní osa: Prioritní osa 3, Komercializace a popularizace VaV

Příjemce dotace: Jihomoravský kraj

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

www.msmt.cz

www.opvavpi.cz

www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi

www.mscb.cz (pracovní web projektu)

 

Východiska projektu

Myšlenka vytvořit v Brně science centrum existovala již mnoho let a postupně se u jejího naplňování vystřídalo mnoho nadšených a schopných lidí, avšak nikdy nevznikly dostatečně příznivé finanční a politické podmínky pro vznik této instituce.

Zlom nastal kolem roku 2008 vypsáním Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a prosazením myšlenky science centra do třetí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje.

 

Nositel a partneři

Jihomoravský kraj na sebe vzal zodpovědnost za přípravu, realizaci a provoz science centra. Přípravou projektové žádosti do OP VaVpI pověřil Jihomoravský kraj Regionální rozvojovou agenturu jižní Moravy a také se zavázal na sebe vzít veškeré náklady vzniknuvší před vlastním schválením žádosti. Žádost o dotaci byla uznána Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 13. 12. 2011, čímž projekt přešel do realizační fáze.

Statutární město Brno se coby partner s finanční spoluúčastí zavázalo k pokrývání části provozního rozpočtu v době udržitelnosti projektu až do výše 14 milionů korun českých ročně.

K partnerství v projektu byly přizvány a souhlasily také významné instituce vzdělávacího a výzkumného charakteru:

Tyto instituce se zavázaly k partnerství na úrovni personální a odborné, což znamená, že jejich odborníci se podíleli na obsahové náplni centra.

 

Projekt VIDA! školám – propojení formálního a neformálního vzdělávání 

Období realizace projektu od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2021

Cílem projektu VIDA! školám – propojení formálního a neformálního vzdělávání je podpora a rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ a středoškolských studentů, pedagogických pracovníků a pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím spolupráce VIDA! science centra a zapojených organizací z oblasti formálního vzdělávání. 

Výsledkem spolupráce pedagogických pracovníků a pracovníků VIDA! science centra bude vytvoření 14 vzdělávacích programů s větším zapojením aktivizačních metod přejatých z neformálního vzdělávání (hry, diskuse, simulace, prvky zážitkové pedagogiky, hands-on aktivity, dramatizace). Programy budou využity k cílenému vedení dětí směrem k jejich vlastnímu uvědomění a poznání. Pedagogičtí pracovníci si prohloubí své popularizační schopnosti, čímž se vytvoří základní předpoklad pro budování pozitivního vztahu žáků k přírodovědně-technickým oborům. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami získají možnost poznat a prozkoumat jevy z přírodovědně-technických oborů, což jim přinese širší možnosti dalšího studia či pracovního uplatnění. VIDA! science centrum uplatní své dlouhodobé zkušenosti s neformálním přírodovědně-technickým vzděláváním, zkušenosti s technologiemi a postupy pro demonstrace jevů se zapojením vědecké komunity brněnských vysokých škol. Zároveň mají zaměstnanci VIDA! science centra příležitost získat od zapojených škol a pedagogických pracovníků jejich znalosti ohledně vzdělávacích potřeb dětí, žáků a studentů středních škol. Dojde tak ke vzájemnému obohacení zástupců z neformálního a formálního vzdělávání.

 Tento projekt „VIDA! školám – propojení formálního a neformálního vzdělávání“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

VIDA! Program

262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123