Přihláška do kroužku
A proč?
(4. 10. 2018 - 13. 6. 2019)

Základní informace

Účastník

Kontaktní osoba

Kontakt na zákonného zástupce


Zdravotní údaje


Užívané léky a alergie

Zdravotní obtíže

Bolesti na hrudi, ztížené dýchání i při malé námaze

Cukrovka

Pobyt v nemocnici během posledního roku

Astma, bronchitidy

Problémy či onemocnění páteře, kloubů, šlach

Infekční onemocnění během posledních 3 měsíců

Křečové stavy

Strach z výšek, uzavřených prostor, hmyzu apod.

Závažná životní událost v poslední době

Epilepsie

Jiná zdravotní omezení popř. psychická, specifické poruchy učení a chování

Ošetřující lékař


Smluvní podmínky

Storno podmínky

Přihlášení do kroužku je závazné. V případě, že dítě zamešká 5 a více schůzek z důvodu dlouhodobé nemoci, lze požádat o vrácení poměrné části zápisného. V tom případě prosíme potvrzení od lékaře. Účast v kroužku lze také stornovat, pokud za dítě naleznete náhradníka. Méně než 7 dnů před začátkem kroužku činí storno poplatek 100% ceny kroužku, který pokrývá veškeré náklady spojené s přípravou kroužku. Pořadatel kroužku si vyhrazuje právo kroužek zrušit v případě nenaplnění minimální kapacity, nejdéle však 14 kalendářních dnů před zahájením kroužku.

Příchod a odchod

Vidátoři přebírají odpovědnost za dítě v čas zahájení schůzky kroužku uvedené v informacích o kroužku. Pokud rodič nebo odpovědná osoba přivede dítě dříve, odpovídá za něj i přesto, že se dítě nachází v areálu VIDA! science centra, až do doby zahájení schůzky.

Vidátoři odpovídají za svěřené děti do okamžiku předání dítěte zákonnému zástupci, nejdéle však 15 minut po ukončení schůzky. Svým podpisem v den zahájení kroužku může zákonný zástupce dát souhlas se samostatným odchodem nezletilého dítěte ze schůzek domů.

Ostatní ujednání

VIDA! science centrum sdružuje osobní údaje podle § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Při předávání a zpracování údajů z dokumentace postupuje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Podpisem této závazné přihlášky souhlasím s případným zveřejněním fotografií přihlášeného dítěte pro účely propagace činnosti VIDA! science centra. Dítě v době schůzek musí dodržovat Návštěvní řád VIDA! science centra. Přihlašuji své dítě do výše uvedeného kroužku a prohlašuji, že jsem se seznámil/a s výše uvedenými podmínkami a beru je na vědomí. Odesláním potvrzuji, že všechny uvedené informace v závazné přihlášce jsou pravdivé.

Chci, aby mi byly zasílány na e-mail informace a letáky o připravovaných akcích.