Přihláška do kroužku
A proč?
(4. 10. 2018 - 13. 6. 2019)

Základní informace

Účastník / Účastnice

Kontaktní osoba

Zákonný zástupce


Ostatní údaje


Prosíme o pečlivé vyplnění následujících údajů o účastníkovi či účastnici. Tyto informace potřebujeme, abychom mohli všem účastníkům zajistit maximální fyzickou i psychickou bezpečnost během akce. Pokud nám informace raději sdělíte osobně, prosím kontaktujte nás s dostatečným předstihem (ideálně hned po odeslání přihlášky). Tyto informace není vhodné nám sdělovat až na začátku akce při předání.

Užívané léky a alergie

Zdravotní obtíže

Bolesti na hrudi, ztížené dýchání i při malé námaze

Cukrovka

Pobyt v nemocnici během posledního roku

Astma, bronchitidy

Problémy či onemocnění páteře, kloubů, šlach

Infekční onemocnění během posledních 3 měsíců

Křečové stavy

Epilepsie

Další obtíže

Strach z výšek, uzavřených prostor, hmyzu apod.

Závažná životní událost v poslední době

Jiná zdravotní omezení popř. psychická, specifické poruchy učení a chování


Smluvní podmínky

Storno podmínky

Přihlášení do kroužku je závazné. V případě, že dítě zamešká 5 a více schůzek z důvodu dlouhodobé nemoci, lze požádat o vrácení poměrné části zápisného. V tom případě prosíme potvrzení od lékaře. Účast v kroužku lze také stornovat, pokud za dítě naleznete náhradníka. Méně než 7 dnů před začátkem kroužku činí storno poplatek 100% ceny kroužku, který pokrývá veškeré náklady spojené s přípravou kroužku. Pořadatel kroužku si vyhrazuje právo kroužek zrušit v případě nenaplnění minimální kapacity, nejdéle však 14 kalendářních dnů před zahájením kroužku.

Příchod a odchod

Vidátoři přebírají odpovědnost za dítě v čas zahájení schůzky kroužku uvedené v informacích o kroužku. Pokud rodič nebo odpovědná osoba přivede dítě dříve, odpovídá za něj i přesto, že se dítě nachází v areálu VIDA! science centra, až do doby zahájení schůzky.

Vidátoři odpovídají za svěřené děti do okamžiku předání dítěte zákonnému zástupci, nejdéle však 15 minut po ukončení schůzky. Svým podpisem v den zahájení kroužku může zákonný zástupce dát souhlas se samostatným odchodem nezletilého dítěte ze schůzek domů.

Ostatní ujednání

VIDA! science centrum se při zpracování osobních údajů řídí Zásadami ochrany osobních údajů. Odesláním této závazné přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů dle výše uvedených Zásad. Dále odesláním této závazné přihlášky souhlasím s případným zveřejněním fotografií přihlášeného dítěte pro účely propagace činnosti VIDA! science centra. Dítě v době schůzek musí dodržovat Návštěvní řád VIDA! science centra. Přihlašuji své dítě do výše uvedeného kroužku a prohlašuji, že jsem se seznámil/a s výše uvedenými podmínkami a beru je na vědomí. Odesláním potvrzuji, že všechny uvedené informace v závazné přihlášce jsou pravdivé.