Pevnost VIDArd

Pevnost VIDArd

Cesta za pokladem pro všechny školáky, kteří rádi řeší úkoly a hádanky.

NOVÁ DIMENZE NÁVŠTĚVY EXPOZICE VIDA!

Zahrejte si Pevnost VIDArd kdykoliv během otevírací doby – startovní balíček na pokladně za příplatek ke vstupnému 50 Kč

Ke hře je nezbytné použití vlastního zařízení s připojením na internet. (Wi-Fi je ve VIDA! bezplatná.)

Pronikněte do tajů expozice VIDA! Objevte věci, které zůstávají běžnému návštěvníkovi skryté. Vyřešte spoustu zábavných i zapeklitých úkolů a získejte poklad, který se ve VIDA! ukrývá.
Abyste získali poklad, musíte projít několika úrovněmi. Pro vstup do další úrovně stačí na webové stránce postupně zadávat správná hesla. K nim vás dovedou úkoly u vybraných exponátů.

Do hry můžete vstoupit kdykoliv během dne, abyste však stihli vyřešit všechny úkoly a získali poklad, doporučujeme začít nejpozději v 15 hodin.

Na viděnou se těší váš Děda VšeVIDA! :)

Deda VseVIDA_v2