Naši pomocníci

1 Archimédův šroub

Pokud přestaneš otáčet šroubem, steče voda zpět dolů?

 

2 Zdymadla

Co se stane, pokud je loď plující z nižší části zdymadel příliš blízko přepadu vody?

 

3 Chladící stroj

Nasedni na sedadlo chladícího stroje a šlapej jako na kole. Které madlo začne chladit? A co se stane s tím druhým?

 

4 Zámek

Kolik klíčů můžeme vsunout do zámku? Jde všemi těmito klíči zámek otevřít?

 

5 Optická vlákna

Jaká barva projde optickým vláknem skrz, když pod lampu položíme modrý čtvereček a žluté kolečko na sebe?

 

6 Pád magnetu

Na tyči jaké barvy padá magnet nejrychleji? Proč by tomu tak mohlo být?