Naši pomocníci

1 Archimédův šroub

Pokud přestaneš otáčet šroubem, steče voda zpět dolů?

Nápověda

Vyveď pomocí šroubu vodu nahoru, až se roztočí kolo. Až ji budeš mít úplně nahoře přestaň otáčet šroubem a pozoruj, co se stane.

Řešení

2 Zdymadla

Co se stane, pokud je loď plující z nižší části zdymadel příliš blízko přepadu vody?

Nápověda

Umísti loďku na různá místa ve zdymadlech, napusť vodu pro vyrovnání hladiny s vyšší úrovní a pozoruj, co se stane.
Pokud umístíme loď příliš blízko přepadu, dostane se do vodního válce a potopí se. Vodní válec je druh turbulentního proudění, který se často vytvoří pod jezem.

Řešení

3 Chladící stroj

Nasedni na sedadlo chladícího stroje a šlapej jako na kole. Které madlo začne chladit? A co se stane s tím druhým?

Nápověda

Chladící stroj ukazuje fungování ledničky. Když šlapáním uvedeme stroj do chodu, začne jedno madlo chladit (jako vnitřek ledničky) a druhé hřát ( jako černá mřížka zezadu lednice).

Řešení

4 Zámek

Kolik klíčů můžeme vsunout do zámku? Jde všemi těmito klíči zámek otevřít?

Nápověda

Řešení

5 Optická vlákna

Kolik barev dokážeš pomocí tvarů prosvítit optickým vláknem?

Nápověda

Řešení

6 Pád magnetu

Na tyči jaké barvy padá magnet nejrychleji?

Nápověda

Řešení