Naši pomocníci

1 Archimédův šroub

Pokud přestaneš otáčet šroubem, steče voda zpět dolů?

Nápověda

Otáčej šroubem a dostaň tak vodu z koryta úplně nahoru, až se roztočí vodní kolo. Po roztočení kola přestaň otáčet šroubem a pozoruj, co se stane.

Řešení

Voda ve šroubu drží díky gravitaci. Gravitace je síla, která táhne všechny věci směrem k zemi (proto padá všechno na zem a ne do vzduchu). Když prozkoumáš šroub zjistíš, že díky jeho tvaru jsou nejnižšími místy ve šroubu "kapsičky", ve kterých se voda drží. A protože gravitace táhne věci jen z kopce a ne do kopce, voda v kapsičkách drží a nikam nesteče.

2 Zdymadla

Co se stane, pokud je loď plující z nižší části zdymadel příliš blízko přepadu vody?

Nápověda

Umísti loďku na různá místa ve zdymadlech, napusť vodu pro vyrovnání hladiny s vyšší úrovní a pozoruj, co se stane.

Řešení

Pokud umístíme loď příliš blízko přepadu, dostane se do vodního válce a potopí se. Vodní válec je druh turbulentního proudění, který se často vytvoří pod jezem.

3 Chladící stroj

Nasedni na sedadlo chladícího stroje a šlapej jako na kole. Které madlo začne chladit? A co se stane s tím druhým?

Nápověda

Polož ruce na madla a začni šlapat jako na kole. Pod kterou rukou cítíš chlad? A co se děje pod tou druhou?

Řešení

Chladící stroj ukazuje fungování ledničky. Poté, co začneš šlapat začne madlo pod tvojí levou rukou chladit (jako vnitřek ledničky). To druhé, pod pravou rukou, bude naopak hřát ( jako černá mřížka zezadu lednice), protože teplo odebrané ze studící části nikam samo nezmizí. Proto je potřeba toto teplo někam odvést.

4 Zámek

Kolik klíčů můžeme vsunout do zámku? Jde všemi těmito klíči zámek otevřít?

Nápověda

Postupně zkus vložit do zámku všechny klíče a zkus jimi zámek otevřít. Jde to?

Řešení

Do zámku se vejdou dva klíče ze tří. Jedním z nich však zámek odemknout nejde.
Je to proto, že v každém zámku jsou takzvaná stavítka. Tyto kolíčky musí být postaveny ve správné výšce, aby bylo možné zámek otevřít. Pokud je i jen jediné stavítko jinak, zámek odemknout nejde.
Stavítka do správné výšky postaví jen klíč, který k zámku patří. Jiné klíče se do zámku mohou vejít, ale už jej neotevřou.

5 Optická vlákna

Jaká barva projde optickým vláknem skrz, když pod lampu položíme modrý čtvereček a žluté kolečko na sebe?

Nápověda

Pod lampu polož žluté kolečko a na něj dej modrý čtvereček. Potom se podívej do druhého okénka, kam optická vlákna vedou. Jaká barva z nich vychází?

Řešení

Smícháním žlutého a modrého světla nám vznikne barva zelená. Je to proto, že modrý čtvereček i žluté kolečko pohltí část světla a dál pustí jen určité vlnové délky, které vidíme jako zelenou barvu.

6 Pád magnetu

Na tyči jaké barvy padá magnet nejrychleji? Proč by tomu tak mohlo být?

Nápověda

Zvedni si vždy dva magnety až nahoru a pusť je dolů po tyči. Ten, který padá rychleji znovu vezmi a porovnej jeho rychlost s magnetem dalším. Takto najdeš vítěze magnetických závodů. už víš na jaké tyči je magnet nejrychlejší? Čím se tato tyč liší od ostatních?

Řešení

Nejrychleji padá magnet na černé tyči, která je vyrobená z uhlíku. Ten vede elektřinu nejhůře, ze všech materiálů, ze kterých jsou tyče vyrobené, proto klade magnetu nejmenší odpor.
Padající magnet na vodivých tyčích vytváří elektřinu, která generuje magnetické pole a to magnet zase zpětně brzdí. Docela složité, že? Navíc se magnet k některým tyčím ještě přitahuje, takže po nich nepadá rovně dolů, ale spíš okolo nich krouží.