Co (naše) oči nevidí

aneb jak zviditelnit to, co normálně nevidíme?
Prozkoumej jiné záření než úzký výběr zvaný "viditelné světlo", odhal neviditelné vlastnosti toho viditelného světla, nebo si vylepši rozlišovací schopnosti oka pořádným zvětšením

1 IR záření –Termokamera

Identifikuj v obraze termokamery zdroje tepla ve VIDA

Nápověda

Řešení

2 Viditelné napětí

Mírně rukou zatěžuj jednotlivé mosty a podle zhuštění proužků viditelného napětí odhadni, který z mostů bude konstrukčně nejméně odolný.

Nápověda

Řešení

3 Velký projekční mikroskop

Vlož část svého oblečení (např. rukáv) pod mikroskop a zjisti jakým způsobem jsou jeho vlákna propletena

Nápověda

Látku vložíme na místo kam se vkládají vzorky a upravíme výšku mikroskopu. Abychom dobře viděli zapletení vláken, nastavujeme maximální zvětšení.

Řešení

4 Polarizace

Změní se rozložení světla v oknech, když otočíš filtrem o 180 stupňů (půl otáčky)?

Nápověda

Nastavíme kolo polarizačního filtru do libovolné pozice, která nám přijde dobře identifikovatelná (např. tím, že je určité okno nejtemnější nebo že jsou některá okna stejně světlá), a poté jej otočíme o polovinu.

Abychom se nedali zmást změnami během otáčení můžeme přitom zavřít oči/dívat se jinam/...

Řešení

5 Geigerův počítač

Umísti nad čidlo Geigerova počítače prázdné misky a porovnej intenzitu pulzů s jinými vzorky. Je vzduch kolem nás radioaktivní?

Nápověda

Řešení

6 Rentgenové oči

Porovnej rentgenový snímek ruky člověka a tlapy psa. Mají stejný počet prstů nebo psi prsty nemají?

Nápověda

Řešení