Co (naše) oči nevidí

1 IR záření –Termokamera

Identifikuj v obraze termokamery zdroje tepla ve VIDA. Jaká část tvého těla je nejteplejší?

 

2 Viditelné napětí

Mírně rukou zatěžuj jednotlivé mosty a vsedě se na ně dívej přes polarizační filtr. Podle zhuštění proužků viditelného napětí odhadni, který z mostů bude konstrukčně nejméně odolný.

 

3 Velký projekční mikroskop

Vlož část svého oblečení (např. rukáv) pod mikroskop a zjisti, jakým způsobem jsou jeho vlákna propletena.

 

4 Polarizace

Jak se změní rozložení světla v oknech, když otočíš filtrem o 180 stupňů (půl otáčky)?

 

5 Geigerův počítač

Umísti nad čidlo Geigerova počítače prázdné misky a porovnej intenzitu pulzů (slyšitelné praskání) s jinými vzorky. Je vzduch kolem nás radioaktivní?

 

6 Rentgenové oči

Porovnej rentgenový snímek ruky člověka a tlapy psa. Psi mají: stejný počet prstů jako my / jiný počet prstů / nemají prsty vůbec?