Když se řekne "dopravní prostředek"...

1 Převodovka

Zjisti, jaký je poměr mají převody stupňů 1-5 na naší převodovce. Nabízí se samozřejmě poměr 1:2:3:4:5. Je to ale pravda? Můžeš to zjistit z počtu otáček kliky na jedno otočení disku při různých zařazených stupních.

Nápověda

Spočítáme počet otoček kliky na jedno otočení disku a poté poměřujeme kolikrát míň otoček než na jedničku potřebují jednotlivé stupně.

Například kdyby byla jednička na 14 otočení a trojka na 7 otočení, pak by tyto dva stupně byly v poměru 7:14 tzn. 1:2.

Řešení

2 Elektrický motor

Kolika elektromagnety (cívkami) dokážeš roztočit magnet (motor)? Stačí ti jen dva? A dokážeš to jedním?

Nápověda

Zkusíme nejprve roztáčet pomocívšech tří cívek a postupně zkoušíme načasování zapojení jednotlivých cívek, tak aby nám stačily jen dvě.

Otáčet motor pomocí jediné cívky je obtížné, ale pokud je už motor roztočený povést se to může.

Řešení

Zatímco nám se tento úkol může povést i s jednou nebo dvěma cívkami, u opravdového motoru (tohoto typu) je kvůli spolehlivosti nutné využívat všechny tři cívky (jen dvěma bychom s trochou smůly motor mohli roztočit naopak).

3 Šlapací elektrárna

Který spotřebič potřebuje k provozu nejvíce energie?

Nápověda

Vyzkoušej si pohánět všechny přístroje a zamysli se nad rozdíly, na které přijdeš.

Řešení

Nejvíce energie na rozsvícení potřebují halogeny u automobilu.

4 Kufr s gyroskopem

Zmáčkni tlačítko start umístěné na fundusu, chvíli počkej a potom si vezmi kufr s roztočeným gyroskopem. Zkus s kufrem otáčet do různých směrů. Podaří se ti najít směr otáčení gyroskopu, který je ukrytý uvnitř kufru? Podle čeho to poznáš?

Nápověda

Po nastartování gyroskopu uvnitř kufru jej vezmi do ruky a pozoru, co se stane, pokud s ním v ruce různě otáčíš. Zkus různé typy pohybu - otáčení okolo osy, pohyb dopředu a dozadu. Ve kterém směru ti gyroskop pomáhá a kde jde naopak jiným směrem?

Řešení

Když si vezmeš kufr do ruky a pokusíš se opatrně otočit zápěstím, zjistíš, že kufr se vychyluje a brání se tvému pohybu. Naopak když pohneš rukou dopředu na dozadu podél těla, kufr tvůj pohyb podpoří a potáhne ti ruku směrem vpřed a vzad.
To samé se bude dít, když s kufrem zkusíš jít. Pokud půjdeš rovně, půjde se ti dobře, když začneš zatáček, kufr se bude bránit, protože gyroskop v něm rotuje ve směru nejdelší strany kufru.

5 Vztlak na křídle

Navleč si na ruku postupně různé profily, ruku vlož do proudu větru a pozoruj, jak se profil na Tvé ruce chová. Který z nich klade větru největší odpor?

Nápověda

Navleč si na předloktí libovolný profil a vlož jej do proudu vzduchu. Pozoruj, jeho chování. Tlačí vzduch tvoji ruku nebo naopak je ruka volně a vzduch ji jednoduše obtéká?

Řešení

6 Papírové vlaštovky

Postav záměrně nesymetrickou vlaštovku, která bude přesto létat rovně.

Nápověda

Nesymetrický prvek na vlaštovce často ovlivňuje její let. Pokud tedy budeme mít na vlaštovce prvek, který stáčí její let dorpava, musí tam být ještě jeden, který ji bude stáčet doleva tak, aby se navzájem vyrušily. Pravděpodobně tedy bude třeba postavit vlaštovku s alespoň dvěma nesymetrickými prvky.

Řešení

7 Větrný kolotoč

Sedni si na větrný kolotoč a pouze pomocí šlapání do pedálů se zkus roztočit. Jak rychle dokážeš jet? Požádej někoho se stopkami, aby ti změřil čas, za který ujedeš jedno celé kolo.

Nápověda

Posaď se na lavičku a začnu šlapat jako na kole. Neroztáčej se jinak, zkus, zda dokážeš kolotoč roztočit pouze šlapáním.

Řešení

Šlapáním do pedálů se roztočí vrtule a proud vzduchu roztočí celý kolotoč. Energie, kterou vynaložíš stačí na roztočení kolotoče, k tomu aby byl překonaný odpor gravitace a kolotoč se vznesl by bylo potřeba mnohem větší energie a rychlosti.

8 Horkovzdušný balon

Horkovzdušný balon stoupá vzhůru díky zahřátému vzduchu uvnitř balonu. Proč tomu tak je?

Nápověda

Stiskem tlačítka začni zahřívat vzduch uvnitř balonu. Jaká teplota musí být uvnitř balonu, aby se vznesl? Proč nestačí teplota nižší?

Řešení

Když vzduch zahříváme, dochází k jeho rozpínání. Tím dochází ke snižování jeho hustoty, což znamená, že objem vzduchu uvnitř balonu je lehčí než stejný objem vzduchu mimo balon. Když se hustota vzduchu uvnitř balonu dostatečně sníží oproti okolnímu prostředí, balon začne stoupat vzhůru.

9 Ponorka

Proč je třeba vzduch do ponorky pumpovat, zatímco k napuštění vody stačí otevřít ventil, kterým unikne vzduch?

Nápověda

Vyzkoušej si naši ponorku a zamysli se nad jejím fungováním.

Řešení

10 Vodíková raketa

Toč klikou a odstartuj raketu. Co tvoří výbušnou směs, která raketu odpálí?

Nápověda

V nádrži se nachází obyčejná voda. Když začneš točit klikou, vyrábíš elektrickou energii, která vodu rozkládá. Tyto unikající plyny se sbírají nahoře v nádržce. Víš jak se jmenují?

Řešení

Elektrolýza vody je proces, během kterého pomocí elektřiny rozkládáme vodu na molekuly vodíku a kyslíku. Směs těchto plynů je velmi reaktivní - vodík je výbušný a kyslík slouží jako oxidační činidlo hoření. Tato směs plynů je využívána i pro pohon větších raket.