Když se řekne "dopravní prostředek"...

Ověř si, na jakých principech fungují různé dopravní prostředky. Prozkoumej gyroskopy, které pomáhají s rovnováhou dvoukolek, vyzkoušej vlastnosti konstrukce letadel, prověř mechanismus automobilové převodovky, nebo zjisti, proč můžou zapomenuté reflektory přes noc vybít autobaterii.

1 Převodovka

Zjisti, jestli jsou jednička a zpátečka poměrově stejné (otočí disk na stejný počet zatočení klikou). Jestli ne, který stupeň otáčí diskem rychleji?

Nápověda

Zařadíme jedničku a otočíme disk o jednu celou otáčku, přičemž počítáme kolikrát jsme museli zatočit klikou. Totéž provedeme se zařazenou zpátečkou a výsledky porovnáme.

Řešení

2 Elektrický motor

Kolika elektromagnety (cívkami) dokážeš roztočit magnet (motor)? Stačí ti jen dva? A dokážeš to jedním?

Nápověda

Zkusíme nejprve roztáčet pomocívšech tří cívek a postupně zkoušíme načasování zapojení jednotlivých cívek, tak aby nám stačily jen dvě.

Otáčet motor pomocí jediné cívky je obtížné, ale pokud je už motor roztočený povést se to může.

Řešení

3 Šlapací elektrárna

Který spotřebič potřebuje k provozu nejvíce energie?

Nápověda

Vyzkoušej si pohánět všechny přístroje a zamysli se nad rozdíly, na které přijdeš.

Řešení

4 Kufr s gyroskopem

Zmáčkni tlačítko start umístěné na fundusu, chvíli počkej a potom si vezmi kufr s roztočeným gyroskopem. Zkus s kufrem otáčet do různých směrů. Podaří se ti najít směr otáčení gyroskopu, který je ukrytý uvnitř kufru? Podle čeho to poznáš?

Nápověda

Roztočený gyroskop stabilizuje těleso ve směru jeho otáčení a vzdoruje snaze o vychýlení z osy této rotace. Ve směru otáčení gyroskopu se tedy bude kufr chovat normálně.

Řešení

5 Vztlak na křídle

Navleč si na ruku postupně různé profily, ruku vlož do proudu větru a pozoruj, jak se profil na Tvé ruce chová. Který z nich klade větru největší odpor?

Nápověda

Řešení

6 Papírové vlaštovky

Postav záměrně nesymetrickou vlaštovku, která bude přesto létat rovně.

Nápověda

Nesymetrický prvek na vlaštovce často ovlivňuje její let. Pokud tedy budeme mít na vlaštovce prvek, který stáčí její let dorpava, musí tam být ještě jeden, který ji bude stáčet doleva tak, aby se navzájem vyrušily. Pravděpodobně tedy bude třeba postavit vlaštovku s alespoň dvěma nesymetrickými prvky.

Řešení

7 Větrný kolotoč

Sedni si na větrný kolotoč a pouze pomocí šlapání do pedálů se zkus roztočit. Jak rychle dokážeš jet? Požádej někoho se stopkami, aby ti změřil čas, za který ujedeš jedno celé kolo.

Nápověda

Šlapáním do pedálů se roztočí vrtule a proud vzduchu roztočí celý kolotoč.

Řešení

8 Horkovzdušný balon

Horkovzdušný balon stoupá vzhůru díky zahřátému vzduchu uvnitř balonu. Proč tomu tak je?

Nápověda

Řešení

9 Ponorka

Proč je třeba vzduch do ponorky pumpovat, zatímco k napuštění vody stačí otevřít ventil, kterým unikne vzduch?

Nápověda

Vyzkoušej si naši ponorku a zamysli se nad jejím fungováním.

Řešení

10 Vodíková raketa

Toč klikou a odstartuj raketu. Co tvoří výbušnou směs, která raketu odpálí?

Nápověda

Elektrolýzou vody se vytvoří molekuly vodíku a kyslíku, oba tyto plny slouží jako výbušná směs pro pohon rakety.

Řešení