Voda kolem nás

1 Archimédův šroub

Co se stane s vodou na šroubu, když s ním přestaneš točit?

Nápověda

Otáčej šroubem a dostaň tak vodu z koryta úplně nahoru, až se roztočí vodní kolo. Po roztočení kola přestaň otáčet šroubem a pozoruj, co se stane.

Řešení

Voda ve šroubu drží díky gravitaci. Gravitace je síla, která táhne všechny věci směrem k zemi (proto padá všechno na zem a ne do vzduchu). Když prozkoumáš šroub zjistíš, že díky jeho tvaru jsou nejnižšími místy ve šroubu "kapsičky", ve kterých se voda drží. A protože gravitace táhne věci jen z kopce a ne do kopce, voda v kapsičkách drží a nikam nesteče.

2 Bermudský trojúhelník

Co se stane s lodičkou, když do válce napumpuješ vzduch?

Nápověda

Začni pumpovat vzduch do vody. Kterým směrem se pohybuje lodička?

Řešení

Vzduch, který jsi napumpoval do vody snižuje její hustotu. To

3 Mlha

Vymysli, jak postavit domečky, aby se u nich mlha chytila a nesklouzla do údolí? Jak dlouho ji dokážeš takto udržet?

Nápověda

Mlha je gravitací přitahována k zemi, stejně jako všechny jiné předměty. Zkus o ní proto přemýšlet jako o vodě - jaké stavby zadržují vodu? A jak takovou stavbu postavit z domečků?

Řešení

Zkus domečky postavit jednotlivě a potom z nich zkus postavit pomyslnou hráz. Zjistíš, že za hrází z domečků se mlha drží lépe než za jednotlivými domečky.

4 Povodeň

Pusť naší řekou co nejvíce vody, zvedni stavidla a pozoruj, jak rychle proteče povodňová vlna rozdílnými typy koryt. Jakou funkci může při povodni plnit přehrada?

Nápověda

Otevři zdymadla a nech natéct co nejvíce vody před červenou páku, kterou se spouští povodeň. Poté zvedni páku a pozoruj, co se stane na přehradě.

Řešení

Pokud je s vodou v přehradě správně hospodařeno, má přehrada mimo jiné i protipovodňovou funkci. ta spočívá ve schopnosti přehrady zadržet určité množství vody, která sem přiteče z okolí a horního toku řeky. Pokud je však s přehradou hospodařeno nevhodně nebo se přečerpá její kapacita, může dojit k přetečení vody přes hráz. V nejhorším případě může dojít k protržení hráze a znásobení povodňové vlny o vodu zadržovanou v přehradě.

5 Přílivová elektrárna

Mohla by přílivová elektrárna (nebo vodní elektrárna) fungovat i ve stojaté vodě - například uprostřed rybníka či přehrady?

Nápověda

Pozoruj, co se ve válci děje, pokud s ním nehýbeš a co se změní ve chvíli, kdy s ním pohneš. Co roztáčí turbínu?

Řešení

Turbína každé elektrárny je poháněna nějakým prouděním - v tepelných elektrárnách je to proudění zahřáté vody, ve vodních elektrárnách na řekách a přehradách se využívá energie vody, která teče řekou. Pohyb větru roztáčí vrtule větrných elektráren.
V přílivových elektrárnách je zdrojem pohybové energie střídající se příliv a odliv. Voda proudí směrem na pevninu a poté zase zpět od ní v pravidelných intervalech. To znamená, že ve stojaté vodě by elektrárna nefungovala, nemělo by ji co roztáčet.