Voda kolem nás

1 Archimédův šroub

Co se stane s vodou na šroubu, když s ním přestaneš točit?

 

2 Bermudský trojúhelník

Co se stane s lodičkou, když do válce napumpuješ vzduch?

 

3 Povodeň

Pusť naší řekou co nejvíce vody, zvedni stavidla a pozoruj, jak rychle proteče povodňová vlna rozdílnými typy koryt. Jakou funkci může při povodni plnit přehrada?

 

4 Přílivová elektrárna

Mohla by přílivová elektrárna (nebo vodní elektrárna) fungovat i ve stojaté vodě - například uprostřed rybníka či přehrady?