Tajemství naší Země Nezemě

1 Bermudský trojúhelník

Co se stane s lodičkou, když do válce napumpuješ vzduch?

 

2 Kontinentální drift

Pomocí tlačítek se vrať zpět do minulosti a pozoruj pohyb kontinentů. Indický subkontinent je součástí Asie. Bylo tomu tak vždy?

 

3 Problém obchodního cestujícího

Zjisti, kolik světadílů navštíví náš obchodní cestujcí.

 

4 Stoupání moří

Která z vymodelovaných zemí je ohrožena stoupáním hladiny moře nejméně? (bude nejméně zatopena)

 

5 Ostrovní hra

Kam je vhodné umisťovat vodní elektrárny na mapě ostrova? Dá se vodní elektrárna umístit i na jezero?

 

6 Rovníkové vyboulení

Co se stane s póly zeměkoule, když ji roztočíš?

 

7 Model tsunami

Zatoč madlem a spusť klín do vody, aby vznikla vlna tsunami. Co může pod mořskou hladinou spadnou, jako naše závaží a vyvolat tak vlnu tsunami?

 

8 Gejzír

Pozoruj teploměr a tlakoměr a zkus předpovědět další erupci gejzíru. Na kolik stupňů musí být voda zahřátá?

 

9 Bahenní panely

Prozkoumej bahenní panely pouhým okem i pomocí lupy a najdi kolonie organismů. Podívej se, zda kolonie žijí i v místech, kde jsou poklopy. Zkus případné rozdíly vysvětlit.