Tajemství naší Země Nezemě

Vítej mezi cestovateli, geografy a geology. Zjisti, kde se pěstují banány, jak vypadá svět při pohledu shora a vůbec, jak se naše planeta chová.

1 Check it out

Který z výrobků se k nám dováží z největší dálky?

Nápověda

Řešení

2 Bermudský trojúhelník

Co se stane s lodičkou, když do válce napumpuješ vzduch?

Nápověda

Vzduchové bubliny sníží hustotu vody a lodička se potopí ke dnu.

Řešení

3 Kontinentální drift

Pomocí tlačítek se vrať zpět do minulosti a pozoruj pohyb kontinentů. Indický subkontinent je součástí Asie. Bylo tomu tak vždy?

Nápověda

Indický subkontinent se odtrhl od Afriky a připojil se k Asii. Subdukční rozhraní tektonických desek zapříčinilo vyvrásnění Himalájského pohoří.

Řešení

4 Problém obchodního cestujícího

Zjisti, kolik světadílů navštíví náš obchodní cestujcí.

Nápověda

Prohlédneme si mapu a místa, ve kterých jsou umístěny "kolíčky". Na kolika světadílech se nachází?

Řešení

5 Stoupání moří

Která z vymodelovaných zemí je ohrožena stoupáním hladiny moře nejméně? (bude nejméně zatopena)

Nápověda

Pákou zvyšujeme hladinu vody až do maxima (+10 m) a srovnáváme, jak moc jsou jednotlivé země zaplavovány.

Řešení

6 Ostrovní hra

Kam je vhodné umisťovat vodní elektrárny na mapě ostrova? Dá se vodní elektrárna umístit i na jezero?

Nápověda

Zamysli se nad tím, co pohání vodní elektrárnu. Je to jen voda jako taková nebo její proudění?

Řešení

7 Rovníkové vyboulení

Co se stane s póly zeměkoule, když ji roztočíš?

Nápověda

Řešení

8 Model tsunami

Zatoč madlem a spusť klín do vody, aby vznikla vlna tsunami. Které přírodní jevy můžou způsobit tsunami?

Nápověda

Tsunami vznikají většinou následkem podmořských zemětřesení. Mezi další příčiny patří sesuvy půdy, výbuchy sopek, extrémní meteorologické jevy a v ojedinělých případech dopad meteoritu do oceánu.

Řešení

9 Gejzír

Pozoruj teploměr a tlakoměr a zkus předpovědět další erupci gejzíru. Na kolik stupňů musí být voda zahřátá?

Nápověda

Erupce gejzíru je způsobena zahřátím vody na bod varu. Voda se začne měnit na vodní páru a tím zvětší svůj objem. Proto dojde k erupci horké vody a vodní páry, která je vytlačena kanálem na povrch.

Řešení

10 Bahenní panely

Prozkoumej bahenní panely pouhým okem i pomocí lupy a najdi kolonie organismů. Podívej se, zda kolonie žijí i v místech, kde jsou poklopy. Zkus případné rozdíly vysvětlit.

Nápověda

Pro život mnoha organismů je kromě jiného důležité světlo (např. fotosyntéza rostlin). Porovnání světelných podmínek okolo poklopů a pod poklopem nám napoví příčinu případných rozdílností.

Řešení