Cesty elektřiny

1 Elektromagnetická indukce

Pohybuj cívkami v poli permanentního magnetu a na displeji pozoruj napětí, které v cívkách vzniká. Jaký vliv na napětí má natočení cívek a počet jejich závitů?

 

2 Šlapací elektrárna

Který spotřebič potřebuje k provozu nejvíce energie?

 

3 Přílivová elektrárna

Mohla by přílivová elektrárna (nebo vodní elektrárna) fungovat i ve stojaté vodě - například uprostřed rybníka či přehrady?

 

4 Tepelná elektrárna

Exponát rozděluje proces v elektrárně pomocí barev rámečků na čtyři oblasti. Co podle tebe každá barva značí?

 

5 Ruční baterie

Ve dvou lidech zkus zapojit dvě baterie zároveň tak, aby výsledné napětí bylo 0. Každý si vybere jednu elektrodu napravo (položí pravou rukou) a jednu odlišnou elektrodu nalevo (položí levou rukou). Jaká kombinace nám dá nulové napětí?

 

6 Jacobův žebřík

Proč stoupá výboj po žebříku nahoru?

 

7 Sériové a paralelní zapojení

Zkus rozsvítit všechny žárovky najednou. Jaký vidíš rozdíl mezi obvodem nalevo (sériovým) a tím napravo (paralelním)?

 

8 Jak funguje dioda?

Pořádně si polovodičovou diodu prohlédni. Dá se poznat pouhým okem, jakou stranou jí musíš zapojit, aby rozsvítila světlo?

 

9 Elektrický motor

Kolika elektromagnety (cívkami) dokážeš roztočit magnet (motor)? Stačí ti jen dva? A dokážeš to jedním?