TAJEMSTVÍ NAŠÍ ZEMĚ NEZEMĚ: 6. - 7. třída

Vítej mezi geografy a geology. Zjisti, jak vypadá svět při pohledu shora a vůbec, jak se naše planeta chová.

1 Bermudský trojúhelník

Proč se lodička potopí, když do vody napumpuješ vzduch?

Nápověda

Začni pumpovat vodu do válce s vodou. Co se s děje s hustotou vody, že se lodička začne propadat ke dnu?

Řešení

Jedna z teorií o bermudském trujúhelníku říká, že se zde vyskytují místa, kde se uvolňuje metan - plyn, který zvolna stoupá k hladině. takové bubliny metanu mohou mít průměr i několik set metrů. Když takto velká bublina plynu vystoupá k vodní hladině, sníží se v daném místě hustota vody. Díky tomu se předměty na hladině mohou nečekaně propadnout.

2 Stoupání moří

Která z vymodelovaných zemí je ohrožena stoupáním hladiny moře nejméně? (bude nejméně zatopena)

Nápověda

Pákou zvyšujeme hladinu vody až do maxima (+10 m) a srovnáváme, jak moc jsou jednotlivé země zaplavovány.

Řešení

Dle našeho modelu jde o Skandinávii. Bohužel na našem modelu nejsou zobrazena města. Mnoho měst ve Švédku i Norsku leží přímo u pobřeží, takže by byla zatopená také.

3 Rovníkové vyboulení

Co se stane s póly zeměkoule, když ji roztočíš?

Nápověda

Roztoč klikou zeměkouli a podívej se na ni zpříma. Co se děje v oblasti zemských pólů?

Řešení

Naše Země se otáčí okolo své osy už dlouhou dobu poměrně velkou rychlostí, ačkoliv my na povrchu to prakticky nevnímáme. V této rychlosti již na Zemi působí odstředivá síla, která způsobuje, že se Země v oblasti rovníku vyboulí. To vede k tomu, že na pólech se naše planeta naopak zploští.

4 Ostrovní hra

Kam je vhodné umisťovat vodní elektrárny na mapě ostrova? Dá se vodní elektrárna umístit i na jezero?

Nápověda

Zamysli se nad tím, co pohání vodní elektrárnu. Je to jen voda jako taková nebo její proudění?

Řešení

Vodní elektrárna je poháněna pohybem vody, která roztáčí turbínu. Proto může být v místě, kde se střídá příliv na odliv, na rychlém toku řeky, přehradní hrázi, kde voda padá dolů nebo třeba ve fjordech, kde je hodně vodopádů.
Pokud není na jezeře místo, kde by voda rychle proudila, vodní elektrárna se sem umístit nedá. Z tohoto důvodu je najdeme spíše na přehradách, než na jezerech.

5 Bahenní panely

Prozkoumej bahenní panely pouhým okem i pomocí lupy a najdi kolonie organismů. Podívej se, zda kolonie žijí i v místech, kde jsou poklopy. Zkus případné rozdíly vysvětlit.

Nápověda

Pro život mnoha organismů je kromě jiného důležité světlo (např. fotosyntéza rostlin). Porovnání světelných podmínek okolo poklopů a pod poklopem nám napoví příčinu případných rozdílností.

Řešení

Pro růst organismů je většinou světlo nezbytné. Protože se pod poklop dostává světlo jen zřídka - když se pod něj zrovna díváš a držíš poklop zvednutý - nejsou tam dobré podmínky pro růst kolonií. Vidíme tedy jen slabý růst kolem okrajů poklopu, kam jednak prosvítá troška světla a také tam prorůstají kolonie z osvětlené části panelu.