CESTY ELEKTŘINY: 8. třída - Střední škola

Projdi cestou elektřiny a jejích projevů - od výroby, přes vedení a elektronické součástky až k samotnému spotřebiči.

1 Přílivová elektrárna

Mohla by přílivová elektrárna (nebo vodní elektrárna) fungovat i ve stojaté vodě - například uprostřed rybníka či přehrady?

Nápověda

Pozoruj, co se ve válci děje, pokud s ním nehýbeš a co se změní ve chvíli, kdy s ním pohneš. Co roztáčí turbínu?

Řešení

Turbína každé elektrárny je poháněna nějakým prouděním - v tepelných elektrárnách je to proudění zahřáté vody, ve vodních elektrárnách na řekách a přehradách se využívá energie vody, která teče řekou. Pohyb větru roztáčí vrtule větrných elektráren.
V přílivových elektrárnách je zdrojem pohybové energie střídající se příliv a odliv. Voda proudí směrem na pevninu a poté zase zpět od ní v pravidelných intervalech. To znamená, že ve stojaté vodě by elektrárna nefungovala, nemělo by ji co roztáčet.

2 Šlapací elektrárna

Který spotřebič potřebuje k provozu nejvíce energie?

Nápověda

Vyzkoušej si pohánět všechny přístroje a zamysli se nad rozdíly, na které přijdeš.

Řešení

Nejvíce energie na rozsvícení potřebují halogeny u automobilu.

3 Tepelná elektrárna

Exponát rozděluje proces v elektrárně pomocí barev rámečků na čtyři oblasti. Co podle tebe každá barva značí?

Nápověda

Sestav celý proces, který v elektrárně probíhá, a zaměř se na to, které součásti mají stejně barevný rámeček. Zkus přijít na téma, které je spojuje.

Řešení

4 Jak funguje dioda?

Zapoj polovodičovou diodu do obvodu. Zkus ji otočit a znovu zapojit do obvodu. Jak to, že jednou se světlo rozsvítí a jindy ne?

Nápověda

Vyzkoušíme, jak v obvodu dioda (ne)svítí a podíváme se do popisku, co je to polovodičová dioda a co tato součástka dělá. Pak už jen stačí promyslet, jak bude blokovat/propouštět proud, když ji připojíme na stejnosměrný zdroj elektrického napětí. Nápověda - když dioda svítí, prochází jí el. proud.

Řešení

5 Sériové a paralelní zapojení

Zkus rozsvítit všechny žárovky najednou. Jaký vidíš rozdíl mezi obvodem nalevo (sériovým) a tím napravo (paralelním)?

Nápověda

Pohrajeme si s otočnými spínači, dokud nebudou svítit všechny žárovky. Pak porovnáváme oba dva obvody a hledáme rozdíly.

Řešení