CESTY ELEKTŘINY

Projdi cestou elektřiny a jejích projevů - od výroby, přes vedení a elektronické součástky až k samotnému spotřebiči.

1 Přílivová elektrárna

Mohla by přílivová elektrárna (nebo vodní elektrárna) fungovat i ve stojaté vodě - například uprostřed rybníka či přehrady?

 

2 Šlapací elektrárna

Který spotřebič potřebuje k provozu nejvíce energie?

 

3 Tepelná elektrárna

Exponát rozděluje proces v elektrárně pomocí barev rámečků na čtyři oblasti. Co podle tebe každá barva značí?

 

4 Jak funguje dioda?

Zapoj polovodičovou diodu do obvodu. Zkus ji otočit a znovu zapojit do obvodu. Jak to, že jednou se světlo rozsvítí a jindy ne?

 

5 Sériové a paralelní zapojení

Zkus rozsvítit všechny žárovky najednou. Jaký vidíš rozdíl mezi obvodem nalevo (sériovým) a tím napravo (paralelním)?