Všechno lítá, co peří má.

1 Bermudský trojúhelník

Co se stane s lodičkou, když do válce napumpuješ vzduch?

Nápověda

Začni pumpovat vzduch do vody. Kterým směrem se pohybuje lodička?

Řešení

Vzduch, který jsi napumpoval do vody snižuje její hustotu. To

Co se stane s lodičkou, když do válce napumpuješ vzduch?

Nápověda

Začni pumpovat vzduch do vody. Kterým směrem se pohybuje lodička?

Řešení

Vzduch, který jsi napumpoval do vody snižuje její hustotu. To

2 Cyklóna

Zatoč klikou a vytvoř cyklónu ve vodě. Co vznikne uprostřed víru?

Nápověda

Roztoč klikou vodu uvnitř válce. Co začne vznikat uprostřed vířící vody?

Řešení

Uprostřed vířící vody začne vznikat vír. Vír je podobný trychtýři a je vyplněn vzduchem. Jde o takovou "díru do vody". Pokud by jste shora vložili ruku do víru, zůstala by suchá, protože v tomto místě není žádná voda.

Zatoč klikou a vytvoř cyklónu ve vodě. Co vznikne uprostřed víru?

Nápověda

Roztoč klikou vodu uvnitř válce. Co začne vznikat uprostřed vířící vody?

Řešení

Uprostřed vířící vody začne vznikat vír. Vír je podobný trychtýři a je vyplněn vzduchem. Jde o takovou "díru do vody". Pokud by jste shora vložili ruku do víru, zůstala by suchá, protože v tomto místě není žádná voda.

3 Horkovzdušný balon

Co musíme udělat se vzduchem uvnitř balonu, aby začal stoupat? Musíme jej ohřát nebo ochladit?

Nápověda

Stiskni tlačítko a pozoruj, co se stane. Co ti ukazuje ukazatel, který je na ovládacím panelu?

Řešení

Uvnitř balonu je výkonný fén, který začne vzduch uvnitř balónu zahřívat. Když se vzduch uvnitř balonu dostatečně zahřejeme oproti okolnímu prostředí, balon začne stoupat vzhůru.

Co musíme udělat se vzduchem uvnitř balonu, aby začal stoupat? Musíme jej ohřát nebo ochladit?

Nápověda

Stiskni tlačítko a pozoruj, co se stane. Co ti ukazuje ukazatel, který je na ovládacím panelu?

Řešení

Uvnitř balonu je výkonný fén, který začne vzduch uvnitř balónu zahřívat. Když se vzduch uvnitř balonu dostatečně zahřejeme oproti okolnímu prostředí, balon začne stoupat vzhůru.

4 Kufr s gyroskopem

Zmáčkni tlačítko start umístěné na fundusu, chvíli počkej a potom si vezmi kufr s roztočeným gyroskopem. Co se stane, když s kufrem zatočíš do různých stran?

Nápověda

Po nastartování gyroskopu uvnitř kufru jej vezmi do ruky a pozoru, co se stane, pokud s ním v ruce různě otáčíš. Zkus různé typy pohybu - otáčení okolo osy, pohyb dopředu a dozadu. Ve kterém směru ti gyroskop pomáhá a kde jde naopak jiným směrem?

Řešení

Když si vezmeš kufr do ruky a pokusíš se opatrně otočit zápěstím, zjistíš, že kufr se vychyluje a brání se tvému pohybu. Naopak když pohneš rukou dopředu na dozadu podél těla, kufr tvůj pohyb podpoří a potáhne ti ruku směrem vpřed a vzad.
To samé se bude dít, když s kufrem zkusíš jít. Pokud půjdeš rovně, půjde se ti dobře, když začneš zatáček, kufr se bude bránit, protože gyroskop, který je v něm schovaný se točí ve směru nejdelší strany kufru.

Zmáčkni tlačítko start umístěné na fundusu, chvíli počkej a potom si vezmi kufr s roztočeným gyroskopem. Co se stane, když s kufrem zatočíš do různých stran?

Nápověda

Po nastartování gyroskopu uvnitř kufru jej vezmi do ruky a pozoru, co se stane, pokud s ním v ruce různě otáčíš. Zkus různé typy pohybu - otáčení okolo osy, pohyb dopředu a dozadu. Ve kterém směru ti gyroskop pomáhá a kde jde naopak jiným směrem?

Řešení

Když si vezmeš kufr do ruky a pokusíš se opatrně otočit zápěstím, zjistíš, že kufr se vychyluje a brání se tvému pohybu. Naopak když pohneš rukou dopředu na dozadu podél těla, kufr tvůj pohyb podpoří a potáhne ti ruku směrem vpřed a vzad.
To samé se bude dít, když s kufrem zkusíš jít. Pokud půjdeš rovně, půjde se ti dobře, když začneš zatáček, kufr se bude bránit, protože gyroskop, který je v něm schovaný se točí ve směru nejdelší strany kufru.

5 Lavina

Proč se naše lavina sesouvá vždy jen na jedné straně exponátu?

Nápověda

Pořádně si prohlédni exponát. Co způsobuje, že se lavina sesune na jednu konkrétní stranu exponátu?

Řešení

Lavina je pohyb sněhu ze svahu dolů. To, co ve skutečnosti spouští lavinu je gravitace - síla, která táhne všechny předměty na Zemi směrem k povrchu (díky ní padáme na zem a ne do vzduchu). A tak i gravitace táhne dolů sníh a led. Proto padá lavina směrem k nižší části exponátu a ne naopak.

Proč se naše lavina sesouvá vždy jen na jedné straně exponátu?

Nápověda

Pořádně si prohlédni exponát. Co způsobuje, že se lavina sesune na jednu konkrétní stranu exponátu?

Řešení

Lavina je pohyb sněhu ze svahu dolů. To, co ve skutečnosti spouští lavinu je gravitace - síla, která táhne všechny předměty na Zemi směrem k povrchu (díky ní padáme na zem a ne do vzduchu). A tak i gravitace táhne dolů sníh a led. Proto padá lavina směrem k nižší části exponátu a ne naopak.