VÍKENDOVÉ LABODÍLNY

VÍKENDOVÉ LABODÍLNY

VÝCVIK DRAKŮ

Víkendové labodílny pro rodiny s dětmi, každou sobotu a neděli 
Třicetiminutový program v Labodílně pro rodiny s dětmi od 4 let
Příplatek ke vstupnému do VIDA!: 50 Kč/skupina (1–4 os.), výroba jednoho dračího vejce na skupinu
Předpokládané začátky: 12.00, 14.00, 16.00, přesné začátky se dozvíte na pokladně

Jak by asi mohli vypadat draci? Jaké by měli speciální schopnosti? Byla by jejich kůže odolná vůči ohni? Přijďte si k nám užít výcvik draků, který se samozřejmě neobejde bez celé řady ohnivých pokusů. Vyzkoušíte si, jak sfouknout svíčku dračím dechem. Na závěr si vyrobíme krásné dračí vejce.

Ve skupině od 9 osob se doporučujeme předem objednat na www.vida.cz/rezervace nebo na e-mailu program@vida.cz.