Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

VIDA! dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte

Přečtěte si, jak Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

Informace ke zpracování osobních dat

Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace se sídlem Křížkovského 554/12, 603 00 Brno, IČ 29319498 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.  V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

 

Zabezpečení Vašich osobních dat

Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

 

Právo na informace

Vaším právem je požádat Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace o informace, jaké osobní údaje, v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás evidujeme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které evidujeme k Vaší osobě.

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

 

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o Vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě Vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

 

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům.   Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu. 

 

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky bude zpracování vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme, na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

 

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

 

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email info@vida.cz nebo na sídlo naší společnosti:

Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
Křížkovského 554/12
603 00 Brno

 

Webové stránky - soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme, patří:

  • Vaše IP Adresa
  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace uchováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

 

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

 

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

 

Zasílání novinek na email

V případě, že máte zájem od Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla společnosti.

 

Zpracování osobních údajů

Podívejte se jak Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

 

Kategorie: Marketing

 

Přihlášení k odběru novinek – Specialistka marketingu

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

E-mail (Osobní údaj)

Účel zpracování

Zasílání novinek na e-mail po udělení double opt-in souhlasu

Doba uložení

2 let

Zpracovatelé

Marketing

 

E-shop – Marketingový stratég

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

E-mail (Osobní údaj)

Účel zpracování

Identifikace zákazníka pro uskutečnění obchodu na vida.cz/eshop

Doba uložení

5 let

Zpracovatelé

IT služby

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Jméno a příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování

Identifikace zákazníka pro řešení komplikací s objednávkou

Doba uložení

5 let

Zpracovatelé

IT služby

 

 

Kategorie: IT

 

Kamerový systém – IT specialista

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ano

 

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Záznam kamerového systému - audio, video, fotografie (Osobní údaj)

Účel zpracování

pořizování a uchovávání dat z kamerového systému za účelem ochrany majetku a uplatnění případných právních nároků

Doba uložení

1 týden

Zpracovatelé

IT služby

 

 

Vytváření a úprava uživatelských účtů – IT specialista

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

E-mail (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj)

Účel zpracování

Přihlašovací účty do IT systémů

Doba uložení

po dobu trvání pracovněprávního vztahu

 

 

 

Kategorie: Finance a HR

 

Účetnictví – Ekonom, Hlavní účetní, Účetní

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování

Zpracování účetních případů

Doba uložení

10 let

Příjemci

Státní organizace

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj)

Účel zpracování

vedení a dokladování daňové evidence

Doba uložení

10 let

 

 

Vytváření a úprava uživatelských účtů – Mzdový účetní

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Jméno a příjmení (Osobní údaj)

Účel zpracování

Uživatelský účet pro vedení docházkové povinnosti zaměstnanců

Doba uložení

po dobu trvání pracovněprávního vztahu

 

Evidence zaměstnance, personální agenda – Mzdový účetní, Ekonom, Personalista

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ano

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Číslo bankovního účtu (Osobní údaj)

Účel zpracování

Vedení mzdové agendy a zasílání mzdy na uvedený bankovní účet

Doba uložení

po dobu trvání pracovněprávního vztahu

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Číslo občanského průkazu, pasu (Osobní údaj), Číslo zaměstnance (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Přechodné bydliště (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj), Potvrzení o studiu u studentů (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Titul (Osobní údaj), Vzdělání a praxe (Osobní údaj), Zdravotní způsobilost (Citlivý údaj - Zdravotní stav)

Účel zpracování

Vedení evidence zaměstnance a souvisejících záznamů pro zpracování mzdové a personální agendy

Doba uložení

po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále dle zvláštních zákonů

Příjemci

Státní organizace, Zdravotní pojišťovny, ÚP ČR

 

Právní titul

Souhlas (v rámci osobního dotazníku)

Osobní údaje

E-mail (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování

Vedení evidence zaměstnance

Doba uložení

po dobu trvání pracovněprávního vztahu, min. 10 let

 

Právní titul

Zákonný důvod

Osobní údaje

Jméno a příjmení osoby, na kterou žádáme slevu (Osobní údaj), Rodné číslo osoby, na kterou žádáme slevu (Rodné číslo)

Účel zpracování

Poskytnutí slevy na dani zaměstnance v rámci evidence mzdové agendy

Doba uložení

po dobu trvání pracovněprávního vztahu

 


 

Přidání na seznam stravenek – Mzdový účetní, personalista

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ano

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Číslo zaměstnance (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj)

Účel zpracování

Evidence a výdej stravenek

Doba uložení

po dobu trvání pracovněprávního vztahu

Zpracovatelé

Personální

 

 

Daň z příjmu fyzických osob – Mzdový účetní, Ekonom, Personalista

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ano

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Číslo občanského průkazu (Osobní údaj), Číslo zaměstnance (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Informace o důchodu (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Rodné příjmení (Osobní údaj), Typ pracovního poměru (Osobní údaj)

Účel zpracování

Roční zúčtování DPFO, Potvrzení o zdanitelných příjmech

Doba uložení

po dobu trvání pracovněprávního vztahu, min. 10 let

Příjemci

Státní organizace

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Jméno a příjmení osoby, na kterou žádáme slevu (Osobní údaj), Rodné číslo osoby, na kterou žádáme slevu (Rodné číslo)

Účel zpracování

Poskytnutí slevy na dani

Doba uložení

po dobu trvání pracovněprávního vztahu, min. 10 let

Příjemci

Státní organizace

 


Hromadné oznámení zaměstnavatele (zdravotní pojišťovny) – Mzdový účetní

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ano

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Rodné číslo - přidělené (pro cizince) (Osobní údaj)

Účel zpracování

48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění

Doba uložení

10 let

Příjemci

Zdravotní pojišťovny

 

 

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ČSSZ) – Mzdový účetní

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ano

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Rodné číslo - přidělené (pro cizince) (Osobní údaj), Státní příslušnost (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj)

Účel zpracování

Zákon o sociálním zabezpečení

Doba uložení

10 let

Příjemci

Státní organizace

 

 

Srážky ze mzdy na základě exekučního příkazu – Mzdový účetní

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ano

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Dlužná částka (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo)

Účel zpracování

Občanský soudní řád

Doba uložení

3 roky

Příjemci

Státní organizace

 

 

Žádosti o úvěr – Ekonom, Mzdový účetní, Personalista

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ano

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Čistý příjem (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj), Roční hrubý příjem (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo)

Účel zpracování

Vyplnění a potvrzení příjmů a zaměstnání v žádosti o úvěr

Doba uložení

5 let

 

 

Evidenční list důchodového pojištění – Mzdový účetní, Personalista, Ekonom

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ano

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Informace o důchodu (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Pohlaví (Osobní údaj), Roční hrubý příjem (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Rodné číslo - přidělené (pro cizince) (Osobní údaj), Státní příslušnost (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj)

Účel zpracování

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Doba uložení

3 roky

Příjemci

Státní organizace

Proplácení nákupů zaměstnanců – Hlavní účetní, Účetní, Ekonom

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ano

 

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj)

Účel zpracování

Zákon o DPH

Doba uložení

10 let

Příjemci

Státní organizace

 

 

Bankovní výpisy – Hlavní účetní, Účetní, Ekonom

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ano

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), Čistý příjem (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj)

Účel zpracování

Zákon o účetnictví - doklady.

Doba uložení

10 let

Zpracovatelé

Audity

Příjemci

Státní organizace, Zdravotní pojišťovny

 

 

 

Online žádost o pracovní pozici – Ekonom, Vedoucí oddělení

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ano

 

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

E-mail (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování

Pro potřeby budoucí možné spolupráce vybraných kandidátů

Doba uložení

3 roky

 

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Fotografie (Osobní údaj), Jiné údaje poskytnuté formou životopisu (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj), Místo narození (Osobní údaj), Státní příslušnost (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Údaje o získaném vzdělání a praxi (Osobní údaj)

Účel zpracování

Webový formulář mscb.cz/cz/prace/formular

Doba uložení

po dobu výběrového řízení, max. však 3 měsíce

 

 

Kategorie: Program a expozice

 

Rezervace pro školy a skupiny – Koordinátor pronájmů a škol

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj), (), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování

Online rezervace expozice na vida.cz/rezervace

Doba uložení

5 let po ukončení smlouvy

 

 

Přihláška na tábor či kroužek – Koordinátor příměstských táborů, Koordinátor kroužků

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ano

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), E-mail kontaktní osoby (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj), Jméno a příjmení kontaktní osoby (Osobní údaj), Jméno a příjmení zákonného zástupce (Osobní údaj), Státní příslušnost (Osobní údaj), Telefon kontaktní osoby (Osobní údaj), Telefon zákonného zástupce (Osobní údaj)

Účel zpracování

Online přihláška na tábor na vida.cz/tabory-prihlaska a na vida.cz/info/rezervace-krouzky

Doba uložení

5 let po ukončení smlouvy

 

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

Fotografie (Osobní údaj)

Účel zpracování

Případné zveřejnění fotografií přihlášených účastníků pro účely propagace činnosti VIDA! Science Centra

Doba uložení

2 let

 

Monitorovací zprávy projektů – Manažer expozice, Projektový manažer

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ano

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Jméno a příjmení (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj)

Účel zpracování

Povinnost monitorovat projekty vůči řídícímu orgánu (MŠMT, MMR)

Doba uložení

10 let

Příjemci

Státní organizace

 

 

Žádost o spolupráci pro učitele – Koordinátor pronájmů a škol

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

E-mail (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování

Pro potřeby budoucí možné spolupráce vybraných kandidátů

Doba uložení

3 roky

 

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

Adresa školy (Osobní údaj), Vyučované předměty (osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Údaje o získaném vzdělání a praxi (Osobní údaj)

Účel zpracování

Formulář zasílaný na kontaktní email řešitele daného projektu

Doba uložení

po dobu výzvy ke spolupráci, max. však 3 měsíce

 

Katalog exponátů – on-line aplikace – Manažer programu

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

E-mail (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj),

Účel zpracování

Založení uživatelského účtu s možností vytvářet vlastní pracovní listy

Doba uložení

2 let

 


 

Kategorie: Pokladna

 

Permanentka – Vedoucí pokladen, giftshopu a šaten

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ano

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

E-mail (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj), ()

Účel zpracování

Základní údaje pro vedení permanentka

Doba uložení

1 rok

  

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

  

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne 20. ledna 2021.

Aby vám už nikdy nic neuniklo

Vymýšlíme pořád něco nového a vy o tom můžete vědět mezi prvními, stačí tady teď nechat svůj e-mail.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů.

VIDA! Program

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311

Vyhledávání

Zadejte hledný výraz a potvrďte

Možná hledáte