Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

VIDA! dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte

Přečtěte si, jak Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

Informace ke zpracování osobních dat

Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace se sídlem Křížkovského 554/12, 603 00 Brno, IČ 29319498 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.  V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

 

Zabezpečení Vašich osobních dat

Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

 

Právo na informace

Vaším právem je požádat Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

 

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

 

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům.   Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu. 

 

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

 

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

 

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email info@vida.cz nebo na sídlo naší společnosti:

Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
Křížkovského 554/12
603 00 Brno

 

Webové stránky - soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme, patří:

  • Vaše IP Adresa
  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

 

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

 

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačním systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

 

Zasílání novinek na e-mail

V případě, že máte zájem od Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím e-mailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší e-mailové adresy, budeme tento e-mail zpracovávat výhradně k těmto účelům. Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace nepředává takto získanou e-mailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace nechcete dostávat e-maily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené e-mailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla společnosti.

 

Zpracování osobních údajů

Podívejte se jak Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

 

Přihlášení k odběru novinek

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

E-mail (Osobní údaj)

Účel zpracování

Zasílání novinek na e-mail po udělení double opt-in souhlasu

Doba zpracování

5 let

Zpracovatelé

Marketing

 

E-shop

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

E-mail (Osobní údaj)

Účel zpracování

Identifikace zákazníka pro uskutečnění obchodu na vida.cz/eshop

Doba zpracování

5 let

Zpracovatelé

IT služby

 

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Jméno a příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování

Identifikace zákazníka pro řešení komplikací s objednávkou

Doba zpracování

5 let

Zpracovatelé

IT služby

 

Online žádost o pracovní pozici

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

E-mail (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování

Pro potřeby budoucí možné spolupráce vybraných kandidátů

Doba zpracování

3 roky

 

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Fotografie (Osobní údaj), Jiné údaje poskytnuté formou životopisu (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj), Místo narození (Osobní údaj), Státní příslušnost (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Údaje o získaném vzdělání a praxi (Osobní údaj)

Účel zpracování

Webový formulář mscb.cz/cz/prace/formular

Doba zpracování

po dobu výběrového řízení, max. však 3 měsíce

 

Rezervace pro školy a skupiny

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování

Online rezervace expozice na vida.cz/rezervace

Doba zpracování

5 let po ukončení smlouvy

 

Přihláška na tábor či kroužek

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ano

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), E-mail kontaktní osoby (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj), Jméno a příjmení kontaktní osoby (Osobní údaj), Jméno a příjmení zákonného zástupce (Osobní údaj), Státní příslušnost (Osobní údaj), Telefon kontaktní osoby (Osobní údaj), Telefon zákonného zástupce (Osobní údaj)

Účel zpracování

Online přihláška na tábor na vida.cz/tabory-prihlaska a na vida.cz/info/rezervace-krouzky

Doba zpracování

5 let po ukončení smlouvy

 

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Jméno a přijmení ošetřujícího lékaře (Osobní údaj), Kontaktní údaje ošetřující lékaře (Osobní údaj), Zdravotní způsobilost (Citlivý údaj - Zdravotní stav)

Účel zpracování

Informace o zdravotním stavu jsou důležité pro poskytnutí adekvátní péče

Doba zpracování

5 let po ukončení smlouvy

 

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

Fotografie (Osobní údaj)

Účel zpracování

Případné zveřejnění fotografií přihlášených účastníků pro účely propagace činnosti VIDA! science centra

Doba zpracování

do odvolání souhlasu

 

Monitorovací zprávy projektů

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ano

 

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Jméno a příjmení (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj), Fotografie (Osobní údaj), Video záznam (Osobní údaj)

Účel zpracování

Povinnost monitorovat projekty vůči řídícímu orgánu (MŠMT, MMR)

Doba zpracování

10 let

Příjemci

Státní organizace

 

Žádost o spolupráci pro učitele

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

E-mail (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování

Pro potřeby budoucí možné spolupráce vybraných kandidátů

Doba zpracování

3 roky

 

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

Adresa školy (Osobní údaj), Vyučované předměty (osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Údaje o získaném vzdělání a praxi (Osobní údaj)

Účel zpracování

Formulář zasílaný na kontaktní email řešitele daného projektu

Doba zpracování

po dobu výzvy ke spolupráci, max. však 3 měsíce

 

Katalog exponátů – on-line aplikace

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

E-mail (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj),

Účel zpracování

Založení uživatelského účtu s možností vytvářet vlastní pracovní listy

Doba zpracování

5 let

 

Permanentka

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ano

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

E-mail (Osobní údaj), Jméno a příjmení (Osobní údaj), ()

Účel zpracování

Základní údaje pro vedení permanentka

Doba zpracování

1 rok

 

Kamerový systém

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ano

 

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Záznam kamerového systému - audio, video, fotografie (Osobní údaj)

Účel zpracování

pořizování a uchovávání dat z kamerového systému za účelem ochrany majetku a uplatnění případných právních nároků

Doba zpracování

1 týden

Zpracovatelé

IT služby

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

 

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochany osobních údajů proběhla dne úterý, 22. května, 2018.

Aby vám už nikdy nic neuniklo

Vymýšlíme pořád něco nového a vy o tom můžete vědět mezi prvními, stačí tady teď nechat svůj e-mail.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů.

VIDA! Program

2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Vyhledávání

Zadejte hledný výraz a potvrďte

Možná hledáte